Stručne i praktične radionice „unaprjeđenje znanja i vještina u poslovanju malih biznisa u ruralnom području“

Ovaj projekat je ostvaren uz potporu Grada Mostara.

Ruralni prostor Grada Mostara čini gotovo 90% gradskih administrativnih granica, ali ima samo nešto više od 30% stanovništva. Ovaj neiskorišteni prostor ima potencijal za razvoj, podržan povoljnim prirodnim resursima i dobrim prometnim povezivanjem. Međutim, dosad nije bilo značajnih ulaganja u male biznise i žensko poduzetništvo u selima. Projekt predstavlja prvi korak u poticanju daljnjih ulaganja u selo, s posebnim naglaskom na mlade i žene kao ključnu skupinu za razvoj poduzetništva. Istraživanja pokazuju da mladi napuštaju selo zbog nedostatka zarade, dok infrastrukturni uvjeti, estetika mjesta te mogućnosti rada i zarade doprinose zadržavanju. Analiza tržišta Grada Mostara pokazuje potrebu za inicijativama koje potiču razvoj malih biznisa i jačanje uloge mladih i žena. Poseban naglasak stavlja se na žene kao nositeljice domaćinstva, potičući ih da razvijaju dodatne djelatnosti u poljoprivredi, eko-proizvodnji, gastro ponudi, suvenirima i ruralnom turizmu. Projektom se povezuju budući nositelji malih biznisa sa stručnjacima radi razmjene znanja i vještina kako bi doprinijeli produktivnosti poljoprivrednika i ruralnih poduzeća.

Projekt ruralnog razvoja i poljoprivrede uključuje edukaciju i praktičnu primjenu znanja u različitim sektorima poput povrtlarstva, voćarstva, vinogradarstva, maslinarstva, pčelarstva, te proizvodnje suvenira. Fokus je na edukaciji lokalnih proizvođača o razvoju, promociji i plasmanu poljoprivrednih proizvoda, brendiranju ekoloških proizvoda i povezivanju s turističkom infrastrukturom. Projekt će prioritetno obuhvatiti mlade i žene, potičući njihovu konkurentnost na tržištu. Stručne radionice će se fokusirati na organizaciju lanca opskrbe, upravljanje rizicima, održivost i razvoj turizma. Sudionici će se educirati o izravnoj prodaji, online prodaji, digitalnom marketingu i kreiranju poslovnih planova. Implementacija projekta će trajati 6 mjeseci, a sudionicima će biti osigurani radni materijali i posjeti primjerima dobre prakse. Cilj je educirati oko 100 mladih i žena iz ruralnih područja Grada Mostara, pružajući im specifične treninge pod vodstvom stručnjaka iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Nakon edukacije, sudionici će pripremiti poslovne planove i aplicirati za grant sredstva, uz podršku koordinatora. Stručna predavanja i radionice izvodit će se u ruralnom prostoru na način da će predavanja biti održana u javnim prostorijama (održano u prostorijama Vijećnice Grada Mostara) te praktični dio u postojećim OPG-ovima.

Projekt je usmjeren na osobe koje se bave različitim poljoprivrednim aktivnostima, uključujući proizvodnju, prodaju i promociju poljoprivrednih proizvoda. Poseban naglasak stavljen je na mlade do 35 godina i žene, koji su prepoznati kao marginalizirane skupine u ruralnim područjima. Cilj je potaknuti razvoj održivog poslovanja u poljoprivredi kako bi se osigurala ekonomska održivost i smanjila depopulacija ruralnih područja. Projekt planira uključiti do 100 osoba, pri čemu se očekuje 60% žena i 40% muškaraca, te 60% mladih do 35 godina. Sudionici će biti krajnji korisnici projekta, s ciljem razvoja njihovih biznisa.

Glavni cilj projekta je putem stručne edukacije i aktivne suradnje između predavača i sudionika istražiti ključne faktore potrebne za razvoj i održivost poljoprivrednog sektora. Fokus će biti na usvajanju postojećih i novih znanja te poticanju inovacija u poslovanju kako bi se osigurala dugoročna stabilnost i napredak u poljoprivrednom sektoru.

Prvi konkretni cilj je stjecanje znanja o primjeni novih tehnologija i inovativnih pristupa u poslovanju, te unaprjeđenje poslovnih vještina malih proizvođača putem obuka i mentorskog rada.

Drugi konkretni cilj je osposobljavanje za korištenje i naglašavanje važnosti novih medija u proširenju tržišta (prodaja i promocija putem društvenih medija, Viber, Facebook i druge aplikacije).

Treći konkretni cilj je izgradnja mreže malih poduzetnika (fizičkih osoba i OPG-ova) te poticanje suradnje radi poboljšanja proizvodnih rezultata, poticanja inovacija u poljoprivredi i ruralnom razvoju, te uspostava kratkih lanaca opskrbe na lokalnim tržištima (grad-selo, selo-direktni krajnji korisnik) radi pojačane vidljivosti putem promocije.

Grupa aktivnosti uključuje informiranje javnosti, terensko istraživanje potencijalnih sudionika te pozive zainteresiranima. Nadalje se postižu aktivnosti koje obuhvaćaju pripremu prostora, održavanje edukacija te pripremu izvještaja i materijala, te među navedenim aktivnosti i provođenje promocija putem društvenih mreža, izrada promotivne brošure te održavanje konferencije za medije.