O nama

Institut za regionalni razvoj (IRR)
Znanstveno-stručna organizacija

Institut za regionalni razvoj (IRR)

Institut za regionalni razvoj (IRR) je znanstveno-stručna organizacija Hercegovačko-neretvanske županije koja potiče i implementira znanstvene i stručne projekte s ciljem cjelokupnog održivog i uravnoteženog regionalnog razvoja. Regionalni razvoj predstavlja poticanje korištenja resursa s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima građana i posjetitelja. U skladu s navedenim Institut za regionalni razvoj u Hercegovačko-neretvanskoj županiji provodi aktivnosti regionalnog i lokalnog razvoja kroz upravljanje projektima, strateško planiranje, prijenos znanja i vještina slijedeći kompetentnu znanstvenu i stručnu interpretaciju suvremenih odnosa.

0%
PROFESIONALNOST
0
Projekata
0+
RADNIH SATI
0+
KORISNIKA

Bosna i Hercegovina je zemlja velikih prostornih i razvojnih razlika koji sve više prepoznaju probleme čije rješavanje zahtjeva hitnu intervenciju. Uslijed nepostojanja zvanične državne politike regionalnog razvoja, mi smo naše napore posljednjih godina usmjerili na jačanje kapaciteta i pružanje podrške malim i nedovoljno razvijenim općinama na planu njihove transformacije u efikasan, depolitiziran, transparentan i odgovoran javni servis za građane i privredu.

Osnovne vrijednosti na kojima organizacija zasniva svoj rad su: javni interes, otvorenost, inovativnost, europske vrijednosti, odgovornost, širenje partnerstava i visok kvalitet usluga.

Temeljne zadaće Instituta za regionalni razvoj su:
– Priprema i provedba projekata
– Konzultantske usluge
– Strateško planiranje
– Suradnja sa svim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za implementacijsko područje
– Usklađivanje djelovanja lokalnog i regionalnog razvoja
– Izrada strateških i razvojnih dokumenata
– Organiziranje znanstvenog i stručnog usavršavanja
– Znanstveno – stručna istraživanja
– Obrazovanje