Regionalni razvoj

ProjektRegionalni razvoj
NaručiteljMinistarstvo rada
Godina2018

Regionalni razvoj

Regionalni razvoj je interdisciplinarno područje, a obuhvat mu se djelomično preklapa s većinom sektorskih politika. Izazovi regionalnog razvoja, politike i planiranja zahtijevaju interdisciplinarni i međusektorski pristup njihovom rješavanju te suradnju između različitih subjekata.

Cilj Instituta za regionalni razvoj usmjeren je na sinergiju navedenih procesa i razvoj projekata i aktivnosti koji podupiru i promiču održivi regionalni razvoj.
Naši istraživači fokusirani su na proučavanje prostornih obrazaca, neravnoteža i razvojnih procesa na lokalnoj i regionalnoj razini, istraživanje prilika i prepreka regionalnog razvoja, regionalno-demografskih procesa, analize regionalnih gospodarstava i specifičnih strateških ekonomskih sektora posebno turizma, ruralnog razvoja i održivosti prirodnih resursa.

Pored istraživačkog rada, naš rad usmjeren je i na pružanje savjetodavnih i edukativnih usluga javnom i privatnom sektoru kako bi bolje razumjeli učinke postojećih i predloženih programa i politika kao i savjetovanja prilikom formuliranja novih politika, programa i strategija. U svom radu surađujemo s ostalim istraživačkim institucijama, s dionicima na svim razinama, ministarstvima, jedinicama regionalne (područne) samouprave, regionalnim razvojnim agencijama, međunarodnim institucijama, poslovnim subjektima i organizacijama civilnog društva itd.